تاریخ ایران در عصر میانه

این تارنما سعی دارد بر اساس مطالعات میان رشته ای پژوهشگران علاقمند را با تاریخ میانه ایران آشنا کند. این مطالعات شامل تاریخ اجتماعی، تاریخ نگاری، جغرافیای تاریخی، هنر و معماری، ادبیات و تاریخ علم است .

ارتباط با ما

 

IranianMedievalHistory@gmail.com

 
developed by : Mehdi Mohammadi designed by YasinResane
mehdi mohammadi :: mehdi53[AT]gmail.com Tel:+98 9123046915

طراحی و اجرا : محمد مهدی محمدی