عنوان تستی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تست مطلب

متمركز بهره بگيرند.

كتاب سلجوقنامة ظهيرالدين نيشابوري (571-582ق)، به عنوان قديمي­ترين منبع فارسي نوشته شده دربارة حکومت سلجوقيان، مبنای اين مقاله براي بررسی نیروی نظامی و چالش آن با دیگر نهادها در عرصة قدرت است. متن کوتاه این اثر و سایة سنگین آثار ارزشمندی چون راحة­الصدور راوندی و یا منابع غنی عربی، از توجه ويژه به این اثر کاسته است. روایت منسجم این اثر از قدرت نظاميان و به تعبير اين كتاب امرا، در ساختار حکومت و به­ چالش­ كشيدن قدرت ديگر نهادها، نیازمند بررسی در اثری مستقل است. گرچه در کتاب سلجوقنامه به ديگر نهادها از جمله نهاد خلافت و سلطنت نيز پرداخته شده است، توجه اثر مزبور به امرا و به چالش كشيده شدن قدرت آنها توسط ديوان­سالاران، مسئلة قابل تأملي است كه می‌بايست با دقت مورد بررسي قرار گيرد. از­اين­رو، در اين تحقيق تلاش می‌شود ساختار قدرت سلجوقي تنها در ساية تعامل و رقابت اين دو نهاد قدرتمند واكاوي گردد.

خواندن 15 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 04 اسفند 1399 18:11 دوشنبه, 04 اسفند 1399