مقاله

اندیشه‌های صوفیانه در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

اندیشه‌های صوفیانه در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری           دوران تاریخ میانه ایران را برخی ویژگی‌ها از تاریخ قبل و بعد از آن متمایز می‌کند. اگر از جنبه فکری به ‌این دوران بنگریم، بدون شک رشد و گسترش اندیشه‌های صوفیانه یکی از ویژگی‌های…
سه شنبه, 17 فروردين 1400

تو این‌را دروغ و فسانه مدان

 یکی از مباحث مهم در اسطوره شناسی واقعی بودن یا نبودن اسطوره هاست.وقتی اساطیر ملل مختلف را مطالعه می‌کنیم با داستان‌های متعددی برخورد می‌کنیم که منطبق با عقل نیست. این سوال وجود دارد که آیا ناقلان این اسطوره ها در زمان‌های قدیم هم این داستان…
جمعه, 17 ارديبهشت 1395