مقاله

مفهوم دانش در تمدن اسلامی (مورد عجائب المخلوقات طوسی)

    هدف: جستجو در مفهوم علم و دانش در کتابهای چند دانشی یا به اصطلاح دایرة‌المعارفی در دنیای اسلام با تکیه بر کتاب عجایب المخلوقات طوسی. یافتن این حقیقت که از نظر این دانشمند و مؤلف، چه نوع معارفی می‌تواند درست و چه نوع…
یکشنبه, 13 مهر 1393

مفهوم خرافه در ادبیات اسلامی قرون میانه

  «خرف» در لغت به معنای «فساد العقل من الکِبَر» آمده است. امابه جز این، و معانی بی ارتباط با آن، معانی دیگری هم که نزدیک به نوعی سخافت عقلی است در آثار لغت شناسان آمده است. یکی از نزدیکترین آنها به مفهوم مورد نظر…
سه شنبه, 04 شهریور 1393